Forskjeller fra versjon 31 til 32

! Lørdagskomiteen

Lørdagskomiteen har ansvaret for alle Samfundets klubb- og konsertarrangementer på lørdager. Vi er en liten gjeng bestående av rundt 16 medlemmer med et tett og aktivt sosialt miljø. 

Med tre konsertscener og et bredt utelivstilbud er arbeidsoppgavene våre spennende og varierte, alt fra å ta vare på Norges største artister til å selge billetter.
 

E-post:	*lk@samfundet.no*

Adresse: 

*Lørdagskomiteen v/Studentersamfundet i Trondhjem*

*Elgesetergate Trondhjem, Elgesetergate 1, 7030 Trondheim*

Sist endret: (edit-mode) | 0.050s