Forskjeller fra versjon 20 til 21

! Lørdagskomiteen

Lørdagskomiteen (LK/LøK) er arrangør for alle arrangementene som foregår på Studentersamfundet på lørdager, bortsett fra Samfundsmøtene. Det betyr at vi booker artister, planlegger gjennomføringen, selger billetter, er artistansvarlig, står for catering til bandgarderobene, og har vakt- og brannvarslingsansvar. Vi jobber alltid for at lørdagene på Samfundet skal bli best mulig, og samarbeider mye med LIM, KLST, Regi og FK for å få dette til. 

E-post:	*lk@samfundet.no*

Adresse: Lørdagskomitéen ved Studentersamfundet, Elgesetergate 1, 7030 Trondheim


Denne hjemmesiden er laget for at du skal kunne finne ut hva Lørdagskomiteen er, hvem som er med og hva vi driver med. I tillegg er den et praktisk hjelpemiddel når Mr. Altzheimer slår til.

Sist endret: (edit-mode) | 0.051s