Annotert utgave av kontaktinfo

Forfattere

Tekst

!! Ta kontakt med Lørdagskomiteen


Det meste av kontakten mellom medlemmene i Lørdagskomiteen foregår via mail, så det er faktisk den beste måten å få svar hvis du lurer på noe.

*E-post:* lk@samfundet.no

For å kontakte enkelte medlemmer av LØK, se listen over [aktive] eller [panger].

!!! På lørdager

På våre arrangementsdager er vi ganske opptatt med rigging, catering, vakthold osv., og det kan være vanskelig å få tak i oss. Henvend deg derfor til billettluka i hovedinngangen om du lurer på noe.

!!! For spillejobber

Dersom man er interessert i å spille på Studentersamfundet, send en epost til booking@samfundet.no.

!!! For billetter

Billettsalg til våre arrangementer skjer på www.samfundet.no, eller i inngangen foran på Samfundet når dørene åpner på arrangementsdagen. 


Sist endret: (changelog)