Om Lørdagskomiteen

Lørdagskomiteen (LK/LøK) er arrangør for alle arrangementene som foregår på Studentersamfundet på lørdager, bortsett fra Samfundsmøtene. Det betyr at vi booker artister, planlegger gjennomføringen, selger billetter, er artistansvarlig, står for catering til bandgarderobene, og har vakt- og brannvarslingsansvar. Vi jobber alltid for at lørdagene på Samfundet skal bli best mulig, og samarbeider mye med LIM, KLST, Regi og FK for å få dette til.

Historisk sett ble Lørdagskomitéen opprettet 23. mars 1999 som et resultat av en omorganisering av Styret på Studentersamfundet. Inntil da hadde Styret stått for alle arrangementer på lørdager i tillegg til andre styrejobber. Dette ble litt mange jern i ilden, og underkomitéen LK ble derfor opprettet for å ta seg av alt bortsett fra Samfundsmøtene. 5.februar 2002 ble Lørdagskomitéen offisielt en egen gjeng, men vi deler fremdeles kontor og hybel med Styret.

Hvilke stillinger har vi?

LK består av 8 funksjonærer som har hovedansvaret for LKs oppgaver: Disse stillingene er:

I tillegg til de åtte funkene har komiteen 6-8 gjengmedlemmer som jobber 2 av 3 lørdager, og som delegeres ansvar når det trengs. For å se hvem som har eller har hatt de ulike stillingene, kan du klikke deg inn på oversikten over aktive eller panger.

Ta kontakt med oss!

Om Lørdagskomiteen

Hva gjør vi

Lørdagskomiteen (LK/LøK) er arrangør for alle arrangementene som foregår på Studentersamfundet på lørdager, bortsett fra Samfundsmøtene. Det betyr at vi booker artister, planlegger gjennomføringen, selger billetter, er artistansvarlig, står for catering til bandgarderobene, og har vakt- og brannvarslingsansvar. Vi jobber alltid for at lørdagene på Samfundet skal bli best mulig, og samarbeider mye med LIM, KLST, Regi og FK for å få dette til.

Historisk sett ble Lørdagskomitéen opprettet 23. mars 1999 som et resultat av en omorganisering av Styret på Studentersamfundet. Inntil da hadde Styret stått for alle arrangementer på lørdager i tillegg til andre styrejobber. Dette ble litt mange jern i ilden, og underkomitéen LK ble derfor opprettet for å ta seg av alt bortsett fra Samfundsmøtene. 5.februar 2002 ble Lørdagskomitéen offisielt en egen gjeng, men vi deler fremdeles kontor og hybel med Styret.

Hvilke stillinger har vi?

LK består av 8 funksjonærer som har hovedansvaret for LKs oppgaver: Disse stillingene er:

Leder Personalansvarlig (tidl. nestleder) Økonomiansvarlig PR-ansvarlig Hybel- og kontorsjef Booking Storsalen/Klubben Booking Knaus Konseptansvarlig/Booking DJ

I tillegg til de åtte funkene har komiteen 6-8 gjengmedlemmer som jobber 2 av 3 lørdager, og som delegeres ansvar når det trengs. For å se hvem som har eller har hatt de ulike stillingene, kan du klikke deg inn på oversikten over aktive eller panger.

Ta kontakt med oss!

Om Lørdagskomiteen

Lørdagskomiteen (LK/LøK) er arrangør for alle arrangementene som foregår på Studentersamfundet på lørdager, bortsett fra Samfundsmøtene. Det betyr at vi booker artister, planlegger gjennomføringen, selger billetter, er artistansvarlig, står for catering til bandgarderobene, og har vakt- og brannvarslingsansvar. Vi jobber alltid for at lørdagene på Samfundet skal bli best mulig, og samarbeider mye med LIM, KLST, Regi og FK for å få dette til.

Historisk sett ble Lørdagskomitéen opprettet 23. mars 1999 som et resultat av en omorganisering av Styret på Studentersamfundet. Inntil da hadde Styret stått for alle arrangementer på lørdager i tillegg til andre styrejobber. Dette ble litt mange jern i ilden, og underkomitéen LK ble derfor opprettet for å ta seg av alt bortsett fra Samfundsmøtene. 5.februar 2002 ble Lørdagskomitéen offisielt en egen gjeng, men vi deler fremdeles kontor og hybel med Styret.

Hvilke stillinger har vi?

LK består av 8 funksjonærer som har hovedansvaret for LKs oppgaver: Disse stillingene er:

Leder Personalansvarlig (tidl. nestleder) Økonomiansvarlig PR-ansvarlig Hybel- og kontorsjef Booking Storsalen/Klubben Booking Knaus Konseptansvarlig/Booking DJ

I tillegg til de åtte funkene har komiteen 6-8 gjengmedlemmer som jobber 2 av 3 lørdager, og som delegeres ansvar når det trengs. For å se hvem som har eller har hatt de ulike stillingene, kan du klikke deg inn på oversikten over aktive eller panger.

Ta kontakt med oss!

Lenker: Start

Sist endret: 2010-01-24 19:21 | Revisjon: 10 (historie, blame) | Totalt: 21 kB | Rediger | 0.054s