Annotert utgave av start

Forfattere

Tekst

! Lørdagskomiteen

Lørdagskomiteen har ansvaret for alle Samfundets klubb- og konsertarrangementer lørdager. Vi er en liten gjeng bestående av rundt 16 medlemmer med et tett og aktivt sosialt miljø. 

Med tre konsertscener og et bredt utelivstilbud er arbeidsoppgavene våre spennende og varierte, alt fra å ta vare på Norges største artister til å selge billetter.
 

*E-post:* lk@samfundet.no

*Adresse:* Lørdagskomiteen v/Studentersamfundet i Trondhjem
Elgesetergate 1, 7030 Trondheim

Sist endret: (changelog)