Annotert utgave av om

Forfattere

Tekst

! Om Lørdagskomiteen

Lørdagskomiteen (LK/LøK) er arrangør for alle arrangementene som foregår på Studentersamfundet på lørdager, bortsett fra Samfundsmøtene. Det betyr at vi booker artister, planlegger gjennomføringen, selger billetter, er artistansvarlig, står for catering til bandgarderobene, og har vakt- og brannvarslingsansvar. 
Vi jobber alltid for at lørdagene på Samfundet skal bli best mulig, og samarbeider mye med LIM, KLST, Regi og FK for å få dette til. 

Historisk sett ble Lørdagskomitéen opprettet 23. mars 1999 som et resultat av en omorganisering av Styret på Studentersamfundet. Inntil da hadde Styret stått for alle arrangementer på lørdager i tillegg til andre styrejobber. Dette ble litt mange jern i ilden, og underkomitéen LK ble derfor opprettet for å ta seg av alt bortsett fra Samfundsmøtene. 5.februar 2002 ble Lørdagskomitéen offisielt en egen gjeng, men vi deler fremdeles kontor og hybel med Styret.

!! Hvilke stillinger har vi?

LK består av 8 funksjonærer som har hovedansvaret for LKs oppgaver: Disse stillingene er:

* Leder
* Personalansvarlig (tidl. nestleder)
* Økonomiansvarlig 
* PR-ansvarlig 
* Hybel- og kontorsjef 
* Booking Storsalen/Klubben
* Booking Knaus
* Konseptansvarlig/Booking DJ

I tillegg til de åtte funkene har komiteen 6-8 gjengmedlemmer som jobber 2 av 3 lørdager, og som delegeres ansvar når det trengs. For å se hvem som har eller har hatt de ulike stillingene, kan du klikke deg inn på oversikten over aktive eller panger.

!! Ta kontakt med oss!

* - Om du har spørsmål om det som skjer på lørdager
* - Om du ønsker å spille på Samfundet på en lørdag
* - Om du har ideer om hvordan lørdagene kan bedres
* - Om du vil bli med i Lørdagskomiteen

! Om Lørdagskomiteen

!! Hva gjør vi

Lørdagskomiteen (LK/LøK) er arrangør for alle arrangementene som foregår på Studentersamfundet på lørdager, bortsett fra Samfundsmøtene. Det betyr at vi booker artister, planlegger gjennomføringen, selger billetter, er artistansvarlig, står for catering til bandgarderobene, og har vakt- og brannvarslingsansvar. 
Vi jobber alltid for at lørdagene på Samfundet skal bli best mulig, og samarbeider mye med LIM, KLST, Regi og FK for å få dette til. 

Historisk sett ble Lørdagskomitéen opprettet 23. mars 1999 som et resultat av en omorganisering av Styret på Studentersamfundet. Inntil da hadde Styret stått for alle arrangementer på lørdager i tillegg til andre styrejobber. Dette ble litt mange jern i ilden, og underkomitéen LK ble derfor opprettet for å ta seg av alt bortsett fra Samfundsmøtene. 5.februar 2002 ble Lørdagskomitéen offisielt en egen gjeng, men vi deler fremdeles kontor og hybel med Styret.

!! Hvilke stillinger har vi?

LK består av 8 funksjonærer som har hovedansvaret for LKs oppgaver: Disse stillingene er:

Leder
Personalansvarlig (tidl. nestleder)
Økonomiansvarlig 
PR-ansvarlig 
Hybel- og kontorsjef 
Booking Storsalen/Klubben
Booking Knaus
Konseptansvarlig/Booking DJ

I tillegg til de åtte funkene har komiteen 6-8 gjengmedlemmer som jobber 2 av 3 lørdager, og som delegeres ansvar når det trengs. For å se hvem som har eller har hatt de ulike stillingene, kan du klikke deg inn på oversikten over aktive eller panger.

!! Ta kontakt med oss!

* - Om du har spørsmål om det som skjer på lørdager
* - Om du ønsker å spille på Samfundet på en lørdag
* - Om du har ideer om hvordan lørdagene kan bedres
* - Om du vil bli med i Lørdagskomiteen

! Om Lørdagskomiteen

Lørdagskomiteen (LK/LøK) er arrangør for alle arrangementene som foregår på Studentersamfundet på lørdager, bortsett fra Samfundsmøtene. Det betyr at vi booker artister, planlegger gjennomføringen, selger billetter, er artistansvarlig, står for catering til bandgarderobene, og har vakt- og brannvarslingsansvar. 
Vi jobber alltid for at lørdagene på Samfundet skal bli best mulig, og samarbeider mye med LIM, KLST, Regi og FK for å få dette til. 

Historisk sett ble Lørdagskomitéen opprettet 23. mars 1999 som et resultat av en omorganisering av Styret på Studentersamfundet. Inntil da hadde Styret stått for alle arrangementer på lørdager i tillegg til andre styrejobber. Dette ble litt mange jern i ilden, og underkomitéen LK ble derfor opprettet for å ta seg av alt bortsett fra Samfundsmøtene. 5.februar 2002 ble Lørdagskomitéen offisielt en egen gjeng, men vi deler fremdeles kontor og hybel med Styret.

!! Hvilke stillinger har vi?

LK består av 8 funksjonærer som har hovedansvaret for LKs oppgaver: Disse stillingene er:

Leder
Personalansvarlig (tidl. nestleder)
Økonomiansvarlig 
PR-ansvarlig 
Hybel- og kontorsjef 
Booking Storsalen/Klubben
Booking Knaus
Konseptansvarlig/Booking DJ

I tillegg til de åtte funkene har komiteen 6-8 gjengmedlemmer som jobber 2 av 3 lørdager, og som delegeres ansvar når det trengs. For å se hvem som har eller har hatt de ulike stillingene, kan du klikke deg inn på oversikten over aktive eller panger.

!! Ta kontakt med oss!

* - Om du har spørsmål om det som skjer på lørdager
* - Om du ønsker å spille på Samfundet på en lørdag
* - Om du har ideer om hvordan lørdagene kan bedres
* - Om du vil bli med i Lørdagskomiteen
* - Om du vil vite mer om hva vi gjør

Sist endret: (changelog)