Annotert utgave av kontaktinfo

Forfattere

Tekst

!! Ta kontakt med Lørdagskomiteen

E-post: lk@samfundet.no

Adresse: Lørdagskomiteen ved Studentersamfundet Elgesetergate 1, 7030 Trondheim

For å kontakte enkelte medlemmer av LØK, se listen over [aktive] eller [panger].


!!! Innen kontortid

Lørdagskomiteen har kontor på Studentersamfundet. Den eneste måten å komme inn på kontoret er ved avtale. Det meste av kontakten mellom medlemmene foregår via mail, så dét er faktisk den beste måten å få svar hvis du lurer på noe.

!!! På lørdager

På våre arrangementsdager er vi ganske opptatt med rigging, catering, vakthold osv., og det kan være vanskelig å få tak i oss. Henvend deg derfor til billettluka i hovedinngangen om du lurer på noe.

!!! For spillejobber

Dersom man er interessert i å spille på Studentersamfundet, send en epost til booking@samfundet.no.

!!! For billetter

Billettsalg til våre arrangementer skjer på www.samfundet.no, eller i inngangen foran på Samfundet når dørene åpner på arrangementsdagen. 


Sist endret: (changelog)